სააგენტოს უფროსი

თორნიკე გვაზავა

დაბადების თარიღი: 1964 წლის 20 ნოემბერი

განათლება:

1994 -1998 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკური

ურთიერთობების მენეჯერი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაგისტრი;

1981 - 1984 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ინჟინერ-მეტყევე, სატყეო ფაკულტეტი,

მაგისტრი;

1988 - 1991 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, სატყეო ფაკულტეტის ასპირანტურა;

სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორი.

სამუშაო გამოცდილება:

2015 - დღემდე სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, უფროსი;

2014 -2015 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ლოჯისტიკისა და ინფორმაციული

ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2012 -2014 შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზა“, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, თავმჯდომარე;

2011 -2012 შპს „კო პა საფლაი“, დირექტორი;

2009 -2011 სამშენებლო კომპანია „ოლიმპიური ვარსკვლავი“, ვიცე პრეზიდენტი, გენერალური დირექტორი;

2008 -2009 საქართველოს კონტროლის პალატა, საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტის უფროსი;

2003 -2008 საქართველოს ეროვნული ბანკი, საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტის უფროსი;

2001 - 2003 სს ბანკი კრედიტი, დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე;

2000 - 2001 სს ბანკი კრედიტი, საკრედიტო რესურსების დირექტორი;

1992 - 2000 სს ბანკი კრედიტი, საფინანსო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;

1991 - 1992 საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ბუნების დაცვისა და მეტყევეობის ფაკულტეტის უფროსი ლაბორანტი;

1988 - 1991 საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი;

1986 - 1988 ამიერკავკასიის საწარმოო გაერთიანება „ტყე პროექტი“, მთავარი სპეციალისტი.

ტრენინგები და სხვა მიღწევები:

2007 იტალიის ნაციონალური ბანკი, შიდა აუდიტი;

ენები:

ქართული

რუსული

ინგლისური

ტელეფონი: +995 32 2753915

ელ. ფოსტა: t.gvazava@forestry.gov.ge