სააგენტოს უფროსის მოადგილე

გრიგოლ ბლიაძე

დაბადების თარიღი: 1980 წლის 20 ივნისი

განათლება:

1997 - 2003 საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სატყეო–სამეურნეო ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება:

2018, 3 აპრილი: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე;

2017 - 2018: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, ტყითსარგებლობა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი;

2016 - 2017: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, ხე-ტყის დამზადების დეპარტამენტის უფროსი;

2015 - 2016: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, სამცხე ჯავახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი;

2015, მაისი - აგვისტო: ქ. თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე;

2014 - 2015: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, ტყითსარგებლობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე; კახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი;

2014, აპრილი - ოქტომბერი: გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, აჭარის სამსახურის სწრაფი რეაგირების განყოფილების უფროსი;

2013 - 2014: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, ტყის აღრიცხვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე; შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის უფროსი; სამეგრელო ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის უფროსი; ტყის აღრიცხვის დეპარტამენტის უფროსი;

2009 - 2011: დირექტორი, შ. პ. ს. " ქართა"

2007, მარტი - ივნისი: ხაშური-ქარელის სატყეო უბნის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, შიდა ქართლის რეგიონალური სატყეო სამმართველო;

2006-2007: შ. პ. ს. " ქართა" დამფუძვნებელი და დირექტორი;

2004 - 2006: გარდაბნის სატყეოს უფროსის თანაშემწე, გარდაბნის სატყეო მეურნეობა;

ენები:

ქართული (მშობლიური)

ინგლისური (კარგად)

რუსული (კარგად)

ტელეფონი: 275 39 63

ელ. ფოსტა: g.bliadze@forestry.gov.ge