სააგენტოს უფროსის მოადგილე

სააგენტოს უფროსის მოადგილე

დავით ალადაშვილი

დაბადების თარიღი: 1988 წლის 28 სექტემბერი

განათლება:

2011-2014 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - დოქტორი;

2009-2011 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - მაგისტრი;

2005-2009 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტრანსპორტის მენეჯერი, სატრანსპორტო და მანქანათამშენებლობის ფაკულტეტი - ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება:

2019, 1 თებერვალი: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე;

2014 - 2019: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახურის უფროსი;

2014 მაისი-აგვისტო: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, ინფორმაციული ანალიზისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის სპეციალისტი;

2014 აპრილი-მაისი: სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, ანალიტიკური დეპარტამენტის სპეციალისტი;

2013 - 2014: შპს „სერვის მენეჯმენტი“, ლოჯისტიკის მენეჯერი;

2012 - 2013: არასამთავრობო ორგანიზაცია Noli, ლოჯისტიკის მენეჯერი;

2012, აპრილი - სექტემბერი: საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო, პროტოკოლის კოორდინატორი;

2011 - 2012: სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტო, მონიტორინგის დეპარტამენტის მონიტორინგის სამმართველოს სპეციალისტი;

2011 იანვარი-მაისი: სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტო, სატყეო დეპარტამენტის ტყის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

2010 - 2011: საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, სატყეო დეპარტამენტი, ტყის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

2010 აგვისტო-სექტემბერი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, სატყეო დეპარტამენტი, მონიტორინგის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

2009 - 2010: საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, სატყეო დეპარტამენტი, მონიტორინგის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;

2008 - 2009: შპს G, მარკეტინგის მენეჯერი;

ენები:

ქართული (მშობლიური)

ინგლისური (კარგად)

რუსული (კარგად)

ტელეფონი: 275 39 32

ელ. ფოსტა: d.aladashvili@forestry.gov.ge