გაიცანი მეტყევე

კობა სილაგაძე, სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი მეტყევე

იოსებ ტურაშვილი, კახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი მეტყევე

გივი გოგიჩაიშვილი - ქვემო ქართლის რეგიონის სატყეო სამსახურის, ალგეთის უბნის უფროსი მეტყევე