ყვარელი-ლაგოდეხის სატყეო უბნის ტყითსარგებლობის გეგმაში შეტანილი ცვლილებები (ლიცენზია #100019)

ყვარელი-ლაგოდეხის სატყეო უბნის ტყითსარგებლობის გეგმაში შეტანილი ცვლილებები (ლიცენზია #100019)

7 ნოემბერი 2017

წარმოგიდგენთ ყვარელი-ლაგოდეხის სატყეო უბნის ტყითსარგებლობის გეგმაში შეტანილ ცვლილებებს.

გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარმოადგინოთ 2017 წლის 30 ნოემბრამდე ეროვნული სატყეო სააგენტოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@forestry.gov.ge