კონტაქტი

მისამართი: 0114, თბილისი, გულუას ქ. N6

ელ.ფოსტა: info@forestry.gov.ge

ცხელი ხაზი: 153