ამბროლაურის სატყეო უბნის ურავის სატყეოს ტყითსარგებლობის გეგმაში შეტანილი ცვლილებები

ამბროლაურის სატყეო უბნის ურავის სატყეოს ტყითსარგებლობის გეგმაში შეტანილი ცვლილებები

8 ნოემბერი 2017

წარმოგიდგენთ ამბროლაურის სატყეო უბნის ურავის სატყეოს ტყითსარგებლობის გეგმაში შეტანილ ცვლილებებს.

გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარმოადგინოთ 2017 წლის 30 ნოემბრამდე ეროვნული სატყეო სააგენტოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@forestry.gov.ge