ამბროლაურის სატყეო უბნის ურავის სატყეოს ტყითსარგებლობის გეგმაში შეტანილი ცვლილებები

ამბროლაურის სატყეო უბნის ურავის სატყეოს ტყითსარგებლობის გეგმაში შეტანილი ცვლილებები

წარმოგიდგენთ ამბროლაურის სატყეო უბნის ურავის სატყეოს ტყითსარგებლობის გეგმაში შეტანილ ცვლილებებს.

გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარმოადგინოთ 2017 წლის 30 ნოემბრამდე ეროვნული სატყეო სააგენტოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@forestry.gov.ge