სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახური

20 იანვარი 2014

მოიცავს ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

 

მისამართი: ქ. ახალციხე, ასპინძის ქ. #32

სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი - კობა სილაგაძე