სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური

20 იანვარი 2014

 

მოიცავს აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ ფოთის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ნიკოლოზ გადელია

მისამართი: ქ. ზუგდიდი, კოსტავას ქ. #58