რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

20 იანვარი 2014

მოიცავს ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

სამსახურის უფროსი - თეიმურაზი აბუთიძე

მისამართი: ქ. ამბროლაური, სოფ. სადმელი