ქვემო ქართლის სატყეო სამსახური

20 იანვარი 2014

მოიცავს ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

სამსახურის უფროსი -  ეზეკი ინწკირველი-ჩხეიძე

მისამართი: ქ. ბოლნისი, დავით აღმაშენებლის ქ. #5