კახეთის სატყეო სამსახური

კახეთის სატყეო სამსახური

მოიცავს ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

სამსახურის უფროსი - გია იმერლიშვილი

მისამართი: ქ. ყვარელი, დავით აღმაშენებლის ქ. IV ჩიხი #6