სააგენტოს უფროსი

29 იანვარი 2014

თორნიკე გვაზავა

დაბადების თარიღი: 1964 წლის 20 ნოემბერი

განათლება:

1994 -1998                საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკური

                                  ურთიერთობების მენეჯერი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაგისტრი;

1981 - 1984               საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ინჟინერ-მეტყევე, სატყეო ფაკულტეტი,

                                  მაგისტრი;

1988 - 1991               საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, სატყეო ფაკულტეტის ასპირანტურა;

სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორი.

სამუშაო გამოცდილება:

2015 - დღემდე        სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, უფროსი;

2014 -2015                საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ლოჯისტიკისა და ინფორმაციული

                                   ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2012 -2014                 შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზა“, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, თავმჯდომარე;

2011 -2012                 შპს „კო პა საფლაი“, დირექტორი;

2009 -2011          სამშენებლო კომპანია „ოლიმპიური ვარსკვლავი“, ვიცე პრეზიდენტი, გენერალური დირექტორი;

2008 -2009                 საქართველოს კონტროლის პალატა, საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტის უფროსი;

2003 -2008                 საქართველოს ეროვნული ბანკი, საფინანსო-სამეურნეო  დეპარტამენტის უფროსი;

2001 - 2003                სს ბანკი კრედიტი, დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე;

2000 - 2001                სს ბანკი კრედიტი, საკრედიტო რესურსების დირექტორი;

1992 - 2000                სს ბანკი კრედიტი, საფინანსო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;

1991 - 1992               საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ბუნების დაცვისა და მეტყევეობის                                      ფაკულტეტის უფროსი ლაბორანტი;

1988  - 1991               საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი;

1986  - 1988               ამიერკავკასიის საწარმოო გაერთიანება „ტყე პროექტი“, მთავარი სპეციალისტი.

ტრენინგები და სხვა მიღწევები:

2007            იტალიის ნაციონალური ბანკი, შიდა აუდიტი;

ენები:

ქართული

რუსული

ინგლისური

 

ტელეფონი: +995 32 2753915

ელ. ფოსტა: t.gvazava@forestry.gov.ge