სააგენტოს უფროსის მოადგილე

29 იანვარი 2014

ვასილ კიკვიძე

დაბადების თარიღი: 21.03.1969

 განათლება:

1986 - 1993 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინჟინერ-მშენებელი, თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია, მაგისტრი;

 სამუშაო გამოცდილება:

2018, მარტი - დღემდე - სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე;

2017, ივნისი - 2018 მარტი - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი, ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო;

2006 – 2017 - სამეურნეო და ლოჯისტიკის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

2004 – 2006 - ექსპორტ-იმპორტის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

2001 – 2004 - მარკეტინგისა და საგარეო ვაჭრობის სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო;

1998 – 2001 - პურპროდუქტების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო;

1997 – 1998 - ინჟინერი, თბილმეტროპოლიტენი;

1989 – 1997 - დირექტორის მოადგილე, შპს;

 ენები:

ქართული

რუსული

ტელეფონი: 275 39 32

ელ. ფოსტა: v.kikvidze@forestry.gov.ge