სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ვასილ კიკვიძე

დაბადების თარიღი: 21.03.1969

განათლება:

ტელეფონი: 275 39 32

ელ. ფოსტა: v.kikvidze@forestry.gov.ge