სააგენტოს უფროსის მოადგილე

სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ირაკლი გოდუაძე

დაბადების თარიღი: 19.04.1982

განათლება:

1999-2003 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ქ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი, მენეჯმენტის სპეციალობა, ბაკალავრიატი;

2003 – 2005 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ქ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი, მენეჯმენტის სპეციალობა, მაგისტრატურა;

2006 – 2007 - პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი (ACCA), ბუღალტერ-მოანგარიშე;

2007 - 2010 - პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი (ACCA), მეორე დონე;

სამუშაო გამოცდილება:

2001 – 2002 - საქართველოს სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტი, ეკონომისტი;

2002 – 2005 - საქართველოს სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტი, ბუღალტერი;

2005 – 2007 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საბიუჯეტო დეპარტამენტის სპეციალისტი, ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტის სპეციალისტი;

2007 აპრილი-ივნისი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური, საანგარიშო ცენტრის სახელმწიფო შემოსავლების აღრიცხვის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი;

2007 ივნისი-დეკემბერი - შპს “International Building Company”, ფინანსური სპეციალისტი;

2008 – 2012 – სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, აუდიტორი;

2012 ივნისი-სექტემბერი - სსიპ „საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი“, მოწვეული აუდიტორი;

2012 სექტემბერი – 2013 მაისი - სსიპ ბუნბერივი რესურსების სააგენტო, ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი;

2013 - 2015 - სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი.

2005 – 2012 წლებში გაიარა სხვადასხვა ფინანსური თემატიკის ტრენინგი და სემინარი.

ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური)

რუსული, ინგლისური (თავისუფლად)

ტელეფონი:2753950

ელ. ფოსტა: i.goduadze@forestry.gov.ge