ერთ მეტყევეზე 3 ათასი ჰექტარი ტყის ფართობი მოდის, რასაც ბუნებრივია, იგი ვერ დაიცავს (EN)

ერთ მეტყევეზე 3 ათასი ჰექტარი ტყის ფართობი მოდის, რასაც ბუნებრივია, იგი ვერ დაიცავს (EN)

2 November 2017