განცხადება ადიგენის სატყეო უბნის ღაღვის და კეხოვანის სატყეოებში დამტკიცებული ტყითსარგებლობის გეგმაში შესატანი ცვლილებების შესახებ (EN)

განცხადება ადიგენის სატყეო უბნის ღაღვის და კეხოვანის სატყეოებში დამტკიცებული ტყითსარგებლობის გეგმაში შესატანი ცვლილებების შესახებ (EN)

3 July 2019