საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ბორჯომის სატყეო უბნის, ჩარხისწყლის სატყეოს ტყის აღდგენის პროექტი

ბორჯომის სატყეო უბნის, ჩარხისწყლის სატყეოს ტყის აღდგენის პროექტი

ტყის მართვის და აღდგენის პროექტები23 ოქტ. 2019

ბეჭდვა

აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს 2018 წელს შედგენილი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ბორჯომის სატყეო უბნის ჩარხისწყლის სატყეოს 234 ჰა ფართობზე ტყის აღდგენის პროექტის განხორციელების II ეტაპს